Izstāde Harijs Velders

Lapmežciema tautas nama Mazajā zālē no 6.marta līdz 6.aprīlim piemiņas izstāde latviešu ainavistam
HARIJS VELDRE
(1927.8.III – 1999.6.V)
LATVIJAS GADALAIKU AINAVAS
Harijs Veldre ir viens no redzamākajiem gleznotājiem, kas visu sava talanta spēku ziedojis ainavas žanra attīstībai latviešu tēlotājā mākslā. Mūža garumā H.Veldre savu individuālo glezniecisko rokrakstu izkopis līdz tādai pakāpei, ka viņa audeklus nevar sajaukt ar citiem gleznotājiem.H.Velders