Izsoles

Telpu nomas izsole

Engures novada dome informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās telpas nomas izsole Nr.13, Talsu šosejā 9/8, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā (kadastra  apzīmējums  9066 004 0120 005), kas sastāv no telpas Nr. 13 ar kopējo platību 30,4 m2.

Sīkāka informācija par nomas objektu Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā. Pieteikumu iesniegšana līdz 2017.gada 19.maijam, plkst.09.30  Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldē pie sekretāres Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.

Pieteikuma atvēršana notiks 2017.gada 19.maijā plkst.10.00, Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.

Pielikumā:Informācija par izsoles priekšmetu: Pielikums Nr. 1; Pieteikums dalībai izsolē: Pielikums Nr.2; Līguma projekts: Pielikums Nr.3.

Telpu nomas izsole

Engures novada dome informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās telpas Nr.9-12, Liepu ielā 7, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā (kadastra  apzīmējums  9066 004 0673 001), kas sastāv no telpām Nr.9-12 ar kopējo platību 37,3 m2

Sīkāka informācija par nomas objektu Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā. Pieteikumu iesniegšana līdz 2017.gada 11.aprīlim, plkst.10.00 Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldē pie sekretāres Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.

Pieteikuma atvēršana notiks 2017.gada 11.aprīlī plkst.10.00, Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.

Pielikumā:Informācija par izsoles priekšmetu: PIELIKUMS Nr. 1; Pieteikums dalībai izsolē: PIELIKUMS-Nr2_noma; Līguma projekts: PIELIKUMS Nr. 3.

Garāžas Nr.7 nomas izsole

Engures novada dome informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās telpas (garāžas) nomas izsole nekustamajam īpašumam Talsu šosejā 9/8, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā (kadastra  apzīmējums  9066 004 0120 002), kas sastāv no telpas Nr. 7 ar kopējo platību 28,1 m2

Sīkāka informācija par nomas objektu Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā. Pieteikumu iesniegšana līdz 2017.gada 16.martam, plkst.09.30 Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldē pie sekretāres Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā. Pieteikuma atvēršana notiks 2017.gada 16.martā plkst.10.00, Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā

Pielikumā: Informācija par izsoles priekšmetu, Pieteikums dalībai izsolē, Līguma projekts

Garāžas Nr.2 nomas izsole

Engures novada dome informē, ka tiek nodots iznomāšanai Engures novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Garāža Nr.2, Talsu šosejā 9/8, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā. Sīkāka informācija par nomas objektu Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā. Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-12.00, kontaktpersona: D.Galandere tel: 26177441.

Pieteikumu iesniegšana līdz 2016.gada 21.novembrim, plkst.10.00. Izsole notiks 2016.gada 21.novembrī, plkst.10.00 Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldē pie sekretāres Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.

Pielikumā: Informācija par izsoles priekšmetu; Pieteikums dalībai izsolē; Līguma projekts


Garāžas Nr.12 nomas izsole

Engures novada dome informē, ka tiek nodots iznomāšanai Engures novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Garāža Nr.12, Talsu šosejā 9/8, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā . Sīkāka informācija par nomas objektu Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā. Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-12.00, kontaktpersona: D.Galandere tel: 26177441.

Pieteikumu iesniegšana līdz 2016.gada 21.novembrim, plkst.10.30. Izsole notiks 2016.gada 21.novembrī, plkst.10.30 Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldē pie sekretāres Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.

Pielikumā: Informācija par izsoles priekšmetu; Nomas līguma projekts; Pieteikums dalībai izsolē


Nedzīvojamo telpu Nr.1 – Nr.7, Talsu šosejā 9/8,  nomas izsole

Engures novada dome informē, ka tiek nodots iznomāšanai Engures novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Nr.1 – Nr.7, Talsu šosejā 9/8, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā. Sīkāka informācija par nomas objektu Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā. Objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 09.00-12.00, kontaktpersona: D.Galandere tel: 26177441.

Pieteikumu iesniegšana līdz 2016.gada 21.novembrim, plkst.11.00. Izsole notiks 2016.gada 21.novembrī, plkst.11.00 Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldē pie sekretāres Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.

Pielikumā: Informācija par izsoles priekšmetu; Nomas līguma projekts; Pieteikums dalībai izsolē


Lapmežciema pagasta pārvalde izsolē pārdod traktoru

Engures novada dome informē, ka tiek organizēta rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Lapmežciema pagasta pārvaldei piederošajai kustamai mantai – traktoram T-40AM, ar valsts reģistrācijas Nr. T4778LF, izlaiduma gads 1991, nosacītā cena EUR 820.00 (astoņi simti divdesmit eiro, 00 centi), nodrošinājums EUR 82,00 (astoņdesmit divi eiro), pārsolīšanas solis – 30 EUR (trīsdesmit eiro).

izsole notiks Lapmežciema pagasta pārvaldē, Lapmežciems, Lapmežciema  pag., Engures novads, 2016.gada 21.novembrī, plkst.11:30.

Izsoles dalībnieks var apskatīt izsoles priekšmetu iepriekš sazinoties pa tālruni  26177441. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lapmežciema pagasta pārvaldē pie sekretāres, Engures novada domes interneta mājas lapā www.enguresnovads.lv un Lapmežciema pagasta pārvaldes mājas lapā www.lapmezciems.lv.

Izsoles noteikumi atrodami šeit:  Traktora izsoles noteikumi