IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS (1 vakance)

PROFESIJU KLASIFIKĀTORA KODS: 263403.

DARBA DEVĒJS: Lapmežciema pamatskola.
VAKANCE: izglītības psihologs.
DARBA SLODZE: 1,0 amata vienības (30 darba stundas nedēļā).

DARBA ALGA (pirms nodokļu nomaksas): 870,00 EUR.
PIENĀKUMI:
• veikt izglītības psihologa darba pienākumus pamatskolas (pēc nepieciešamības arī pirmsskolas) izglītības posmā.
NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA: atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu prasībām par izglītības psihologa izglītību.
DARBA VEIDS: darba līgums uz nenoteiktu laiku.
DARBA VIETA: Lapmežciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118.
PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa pastu uz skolas adresi: Lapmežciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
vai
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz skolas e-pastu: skola@lapmezciems.lv
KONTAKTPERSONA: Lapmežciema pamatskolas direktors, tālrunis:25553874.