Iniciatīvā “Daru labu dabai” nostiprina 300 m garu piekrastes kāpu posmu

20181127_Kaapas20181127_Kaapas1

Lai pasargātu erozijas un cilvēku ietekmes apdraudētās piekrastes kāpas, Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) darbinieki iniciatīvā „Daru labu dabai” pagājušajā nedēļā pabeidza kāpu stiprināšanu 300 metrus garā posmā Gausajā jūdzē, Engures novada Lapmežciema pagastā.
Kāpu stiprināšanas talkas Gausajā jūdzē noritēja visu rudeni, un tajās aktīvi iesaistījās gan vietējie iedzīvotāji, gan brīvprātīgie no visas Latvijas.
Papildus brīvprātīgo, pašvaldības un Pārvaldes sniegtajam ieguldījumam piekrastes kāpu stiprināšanā projekta laikā Engures novada piekrastē 3 hektāru platībā atjaunotas arī pelēkās kāpas, apsaimniekoti piejūras zālāji, atbrīvojot teritoriju no tādām invazīvajām sugām kā krokainā roze, teritorijā izretināti arī vecie kārklu krūmi un blīvais priežu apaugums.
“Sakām lielu paldies ikvienam šajās apsaimniekošanas aktivitātēs iesaistītajam. Esam paveikuši lielu un smagu darbu, lai uzlabotu priekškāpu un pelēko kāpu „veselību”. Lai arī sākotnēji varētu šķist, ka vislabākās „zāles” dabas ārstēšanā ir cilvēka neiejaukšanās, tomēr tam jau ir stipri par vēlu. Cilvēks ir iejaucies, tādās dabas teritorijās kā piekrastes kāpas ienesot invazīvās augu sugas, metot tajās sadzīves un bioloģiskos atkritumus vai vienkārši izbradājot tās. Patlaban vienīgi varam vērst to visu par labu,” skaidro Pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas vecākais valsts vides inspektors Kārlis Lapiņš.
Viņš uzsver, ka jo īpaši būtiski šie dabas apsaimniekošanas darbi ir tādēļ, ka gan pelēkās kāpas, gan priekškāpas ir kāpu veidi, kas mūsdienās sastopami aizvien retāk un mazākās platībās. “Visa piekraste kopumā ir dabiska ekosistēma, kas nodrošina mums dažādus pakalpojumus, piemēram, aizsardzību pret eroziju un katastrofām, nodrošina dzīvotnes sugām un bioloģisko daudzveidību, sniedz mums atpūtas un veselības veicināšanas iespējas, estētisko iedvesmu, kā arī pārtiku un izejvielas,” uzsver K. Lapiņš.
Kāpu stiprināšana un biotopu apsaimniekošanā sadarbībā ar Pārvaldi iesaistījās Lapmežciema pagasta pārvalde projekta Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) (Nr. 1-08/89/2018) “Rīgas jūras līča piekrastes un Kaņiera ezera biotopu apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā” ietvaros.
Septiņu hektāru platībā veikta arī niedrāja fragmentācija vienā no populārākajiem Ķemeru Nacionālā parka tūrisma objektiem – Kaņiera ezerā. Atpūtnieku ērtībām attīrīta arī ezera peldvieta Lapmežciemā pie Starpiņupes. Papildus dabas saglabāšanas aktivitātēm teritorijas atbrīvotas arī no atkritumiem, ko šeit atstāj atpūtnieki.

Informāciju sagatavoja:

Baiba Ralle
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas izglītības centra “Meža māja”
Dabas izglītības darba speciāliste