Informācijai

ENGURES NOVADA BĀRIŅTIESA no 9. jūnija apmeklētājus pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Lai pieteiktos apmeklējumam, lūdzam zvanīt pa tālr.  63180946 vai 22010953, 24400171.

Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus un izdara apliecinājumus:

Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā tikai pēc iepriekšējas vienošanās, zvanot pa tālruni 22010953

Bāriņtiesā, bāriņtiesas telpās Jūras ielā 85Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, priekšsēdētāja Agnese Baranova un priekšsēdētājas vietniece Inese Semeneņa:
pirmdienās un otrdienās no plkst. 8.30 – 12.00
ceturtdienās – no plkst. 8.30 – 12.00 un no 13.00 – 16.30
  

Engures novada domes administratīvajā centrā Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, bāriņtiesas locekle Inese Bicāne (tālr./fakss 63192243):
pirmdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 16.30
ceturtdienās – no plkst. 8.00  12.00 un no 13.00 – 16.00.