Informācija

Lapmežciema pagasta pārvaldes darbinieki un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņem tikai iepriekš saskaņojot apmeklējumu.
Ierašanās brīdī lūgums sazināties pa tālruni un informēt par ierašanos, jo ārdurvīs ir slēgtas. Ieejot iestādē obligāti jālieto sejas masku.
Apmeklētāju pieņemšana:
Pirmdienās no 9:00-16:30
Ceturtdienās no 9:00-18:30
(Pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00)
Pārējā laikā sazināties pa tālruņiem vai e-pastiem:
63163230, 29348883 sekretāre/ lietvede, info@lapmezciems.lv
24226272 pagasta pārvaldes vadītājs
22333665 grāmatvedība
29535846 būvvalde
27052262, 29900813 sociālais dienests
63163250, 29494875 PSIA “Krants”
Kases darba laiki:
Pirmdienās no 8:00-17:00, apmeklētāju pieņemšana no 9:00-16:30
Ceturtdienās no 8:00-19:00, apmeklētāju pieņemšana no 9:00-18:30
(Pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00)
Apmeklētāji var iesniegt iesniegumus un dokumentus elektroniski, vai ievietojot tos slēdzamajā pastkastītē pie pašvaldības ārdurvīm.