Informācija

Ar šg. 16.martu Lapmežciema pagasta pārvaldes ārdurvis ir slēgtas un klientu apkalpošanu tiek veikta attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski vai ar e-pasta starpniecību.

Apmeklētāji var iesniegt iesniegumus un dokumentus elektroniski, vai ievietojot tos slēdzamajā pastkastītē pie pašvaldības ārdurvīm.

Kad apmeklētajam klātiene pagasta pārvaldes telpas ir obligāti nepieciešama, tā iespējama iepriekš saskaņojot savu ierašanos ar attiecīgajiem pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbiniekiem pa tālruni vai e-pastu, ēkā apmeklētiem pēc iepriekšēja pieraksta atļauts ienākt tikai ar mutes un deguna aizsegiem

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no 9:00-16:30
Ceturtdienās no 9:00-18:30
(Pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00)
Pieteikties vai jautāt: 63163230, 29348883 sekretāre/ lietvede

un 24226272 pagasta pārvaldes vadītājs.

e-pasts: info@lapmezciems.lv

KASE SLĒGTA maksājumus lūgums veikt interneta bankā

22333665 grāmatvedība
29535846 būvvalde
27052262, 29900813 sociālais dienests
63163250, 29494875 PSIA “Krants”