Iedzīvotāju ievērībai

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 «Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai» (13.10.2020) un  ievērojot drošības pasākumus, no 14. oktobra Lapmežciema pagasta pārvaldē

apmeklētājus pieņems pēc iepriekšēja pieraksta un pakalpojumi tiks nodrošināti attālināti.

Lūdzam iepriekš sazināties pa telefonu vai e-pastu: info@lapmezciems.lv

Amatpersona Tālrunis
Pārvaldes vadītājs 24226272
Sekretāre 29348883
Sociālais dienests 29900813
Kase, grāmatvedība 22333665
Saimniecības daļa 24226273
Projekti 23881511
Būvvalde 29535846 vai 29326090
PSIA ‘’Krants’’ 63163250 vai 29494875
Pašvaldības policija 27030161
Tautas nams 29458026
Bibliotēka 20043283
Muzejs 29822446
Dienas centrs 28373884
Sporta komplekss 26194034
Bāriņtiesa 22010953

Apmeklētāji var iesniegt iesniegumus un dokumentus, ievietojot tos slēdzamajā pastkastītē pie pašvaldības ārdurvīm