Godināsim zvejniekus, jūrniekus …

Zvejniecība –  dzīvesveids!

Jūlija otrajā nedēļas nogalē  Latvijas piekrasti  pārņem lustīgās Zvejnieksvētku svinības, kad satiekas radi, draugi, kaimiņi un viesi no dažādām  Latvijas vietām.  Ir gājuši gadi, mainījušās svētku norises,  kad tika godināti un sveikti lepnie kapteiņi un zvejnieki, bet tā kā mēs joprojām esam Zvejniekciems, tad daudzās ģimenēs vēl ir jūrnieki un vectētiņi, kuri ir bijuši zvejnieki.  Šī ir tradīcija, kuru vēlamies atjaunot- vēlamies godināt zvejniekus, jūrniekus un visus, kuri pašreiz strādā šajā profesijā vai ir pelnītā atpūtā,  kā arī tos, kam zvejniecība ir dzīvesveids. Vēlamies šo profesiju pārstāvjus sveikt vēsturiskajos Zvejnieksvētkos, tāpēc lūdzam  iedzīvotājus  iesaistīties – ja vēlies apsveikt savu tēvu, brāli, vectētiņu, kaimiņu, draugu, kurš ir atdevis savu uzticību valdošai stihijai- jūrai, nodod mums ziņas par viņu (e-pasta vai vēstules veidā), nosaucot vārdu, uzvārdu, saistību ar jūrniecību vai zvejniecību un arī īsu raksturojumu par viņu. Godināsim kopā šos cilvēkus mūsu Lapmežciema pagasta rīkotajos Zvejnieksvētkos, š.g. 13.jūlijā! Pieteikumus pieņemam līdz 2019.gada 5.jūlijam.

*e-pasts: tautasnams@lapmezciems.lv

*adrese vēstulei: Lapmežciema pagasta pārvaldei,  Liepu iela 2, Lapmežciems, Engures nov. LV-3118