Esam skaistākās egles meklējumos!

Vēlreiz vēlamies teikt lielu paldies Venerandai Svētiņai un viņas dēlam Edgaram Jāzepam Svētiņam, kuri pagājušo gadu dāvināja mums- pagasta iedzīvotājiem, skaisto egli. Tādēļ vēlamies saglabāt tradīciju un aicinām atsaukties iedzīvotājus, kuri vēlas dāvāt savu egli, kas rotātu Lapmežciema parku.

Eglei jābūt kuplai no visām pusēm, ar taisnu stumbru un labi sazarotai.

Ja Jums tāda ir un varat to piedāvāt, lai tā rotātos pagastu parku un priecētu iedzīvotājus Ziemassvētkos, gaidīsim no Jums ziņu! Lūgums zvanīt: Indars  +371 24226273 vai rakstīt tautasnams@lapmezciems.lv