Engures novada Dome aicina darbā Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāju uz noteiktu laiku

1. Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas minimālās kvalifikācijas prasības:
1.1. 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai maģistra grāds, vēlams tiesību zinātnēs;
1.2. Pieredze darbā vadošā amatā (vismaz 2 gadi);
1.3. B kategorijas autovadītāja apliecība;
1.4. Datorprasmes (darbs ar dokumentu apstrādes programmām);

2. Prasības pretendenta prasmēm un iemaņām:
2.1. Izpratne par pašvaldības darbu un funkcijām saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”.
2.2. Spēja strādāt komandā, motivēt un vadīt kolektīvu;
2.3. Ļoti labas komunikācijas prasmes, spēja argumentēt un pamatot savu viedokli;
2.4. Izpratne par tendencēm un problemātiku pašvaldības darbības jomās Engures novadā, Lapmežciema pagastā;
2.5. Spēja patstāvīgi sagatavot pārvaldes darbības plānus, budžeta projektu un investīciju pieprasījumus, kā arī veiksmīgi tos izpildīt.

3. Kā priekšrocības tiks uzskatītas:
3.1. Pieredze un zināšanas projektu vadībā, ES struktūrfondu apguvē;
3.2. Izglītība vadības vai tiesību zinātnēs, ekonomikā vai inženierzinātnē;
3.3. Svešvalodu zināšanas.

4. Galvenie amata pienākumi:
4.1. Pārvaldes darba organizēšana un vadīšana;
4.2. Pārvaldei nodoto pašvaldības īpašumu apsaimniekošana, pagasta teritorijā realizēto projektu pārzināšana un administrēšana;
4.3. Autoceļu un ielu, tiltu un laukumu ikdienas uzturēšanas organizēšana;
4.4. Pārvaldes budžeta pieprasījuma sagatavošana;
4.5. Organizēt iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskatīt iesniegumus un sūdzības;
4.6. Sadarbība ar pašvaldības un citām institūcijām, informācijas aprites nodrošināšana.

Pretendentus lūdzam iesniegt:
1. Pieteikumu uz Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu;
2. CV;
3. Motivācijas vēstuli;
4. Rakstiskā veidā savu redzējumu par Lapmežciema pagasta attīstību un pagasta pārvaldes darbību pašvaldības funkciju un pārvaldes iestāžu kompetenču robežās;
5. Izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Iepriekš minētos dokumentus lūdzam nosūtīt Engures novada Domei pa pastu, adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129, vai pa e-pastu dome@enguresnovads.lv līdz 2020.gada 2.jūnijam.

Atalgojums: 1379.00 EUR