Eglītes iedegšana

Mūsu skaistā Ziemassvētku eglīte ir nākusi tepat no Bigauņciema. Lapmežciema pagasta pārvalde vēlas teikt lielu paldies Venerandai Svētiņai un viņas dēlam Edgaram Jāzepam Svētiņam, kuri dāvināja šo skaisto eglīti pagasta iedzīvotājiem.
Šogad valstī izsludināto Covid – 19 izplatības ierobežojumu dēļ īpašs eglītes iedegšanas pasākums nenotika, bet tā mirdz… skaisti mirdz! Vai vēlaties redzēt kā tā tapa tik skaista? Rūķi no izzinošā raidījuma “KAS TAS IR?” ļāva ielūkoties viņu ekspedīcijā “Skaistākās Latvijas egles meklējumi”.
Mierpilnu Jums Pirmo Adventi!