Būvvalde

Engures novada būvvalde

Arhitekts un būvvaldes vadītājs Roberts Kozlovskis, tālr. 27655249,  63192110

Būvvaldes sniegtie pakalpojumi:

  • Izsniedz būvatļaujas;
  • Organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā un izsniedz pieņemšanas aktu;
  • Apkopo, sagatavo un izsniedz būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus un materiālus, kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumus, saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu nosacījumiem;
  • Saskaņo iesniegtos būvprojektus
  • Veic inženierģeoloģisko ar zemes ierīcību un lietojumu saistīto darbu uzskaiti un aktualizē apbūves un inženierkomunikāciju izvietojumu plānus.

Adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118

Pieņemšanas laiki: 

Arhitekts un būvvaldes vadītājs Lapmežciema pagastā Roberts Kozlovskis apmeklētājus pieņem ceturtdienās: no 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 19:00

Tālrunis: 27020073; 27655249

Būvinspektors Lapmežciema pagastā  Lidvaldis Lukševics apmeklētājus pieņem ceturtdienās: no 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00

Tālrunis: 27020073

Zemes ierīkotāja Lapmežciema pagastā Rudīte Kripa apmeklētājus pieņem pirmdienās: no 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00

Tālrunis: 27020073

Ievērībai!

Turpmāk zemes robežu plānus un topogrāfiskos uzmērījumus saskaņos Zemes ierīkotāja Rudīte Kripa trešdienās no 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 17:00, tālr. 27020073. Saskaņojot robežu plānus un topogrāfiskos uzmērījumus, jāiesniedz uzmērījumi digitālā formātā!