Būšu liels

Katru gadu Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mazākie dejotāji pulcējas Lapmežciema Tautas namā, lai piedalītos tautas deju kopkoncertā „Būšu liels”. Šogad koncerts notika, 13. februārī un tajā piedalījās trīspadsmit pirmsskolas un 1. – 2. klašu tautas deju kolektīvi.
Koncertā katrs deju kolektīvs dejoja pašu un skatītāju iemīļotas dejas, dāvājot visiem klātesošajiem pozitīvu enerģiju un dzīvesprieku.
Koncertā deju kolektīvu sniegumu vērtēja žūrija – Lapmežciema pamatskolas direktors Raimonds Arājs, sākumskolas skolotāja Rita Eliass un Lapmežciema Tautas nama vadītāja Laila Zacmane.
Lapmežciema Tautas nama tautas deju kolektīvs “Brīzēni” un 1.-2. klašu deju kolektīvs ieguva 1. pakāpi.
Milzīgs paldies par ieguldīto darbu Tukuma novada Izglītības pārvaldes tautisko deju pulciņu pārraudzības metodiķei Madarai Augulei.