Bāriņtiesa

Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, apmeklētājus pieņem un izdara apliecinājumus bāriņtiesas priekšsēdētāja Agnese Baranova (tālr.22010953; 63161557 (Engures novada bāriņtiesas sekretāre); 22010953 / fakss 63163230).
Bāriņtiesa Lapmežciema pagasta pārvaldē pieņem katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā no 09:00 -15:00 (tel. 63163230)