Atvaļinājums

No 09.07.2018.-29.07.2018

Lapmežciema pagasta pārvaldes kasiere atvaļinājumā

Maksājumus var arī veikt Engures pagasta pārvaldes kasē, Smārdes novada domes kasē, jebkurā bankas filiālē un  pasta nodaļā, internetbankā.

Mūsu rekvizīti: Lapmežciema pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000051167
Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
AS “SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X
budžeta konts: LV19UNLA0032011130610