Atvaļinājums

Lapmežciema pamatskolas direktoram Raimondam Arājam ikgadējais atvaļinājums no 2018.gada 25.jūnija līdz 2018. gada 20.augustam. Par Lapmežciema pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju direktora atvaļinājuma laikā tiek norīkots direktora vietnieks Dainis Kauķis.