Atvaļinājumi

PSIA „Krants” vadītājs Andris Apels atvaļinājumā līdz 31.10.2018.
Lapmežciema pagasta pārvaldes sekretāre – lietvede, Engures novada Bāriņtiesas locekle, Engures novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Ilva Pastore atvaļinājumā līdz 28.10.2018.
Lapmežciema pagasta pārvaldes grāmatvede – kasiere Agrita Blūma atvaļinājumā līdz 21.10.2018.
Engures novada Sociālā dienesta vadītāja Anita Jonāne atvaļinājumā līdz 21.10.2018.