Atbalsts skolēnu ēdināšanai attālināta mācību procesu laikā

Engures novada pašvadības atbalsts skolēnu ēdināšanai attālināta mācību procesa laikā.
28. janvāra Domes sēdē ir apstiprināti noteikumi «Par atbalsta sniegšanu ēdināšanai Engures novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem un Engures novada izglītības iestāžu izglītojamajiem attālināta mācību procesa laikā.
Domes lēmumu un iesnieguma veidlapu varat atrast šeit :

http://www.enguresnovads.lv/skolas/engures-novada-pasvadibas-atbalsts-skolenu-edinasanai-attalinata-macibu-procesa-laika?fbclid=IwAR1qSKrgyDcpCR1nix_9MHCW5sA-_MhcgT7KAxiPExku9cb2Yju9T_Znx1A