Aicinām piedalīties aptaujā!

Jaunveidojamā Tukuma novada, kas aptvers Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadus, iedzīvotāji aicināti piedalīties novada attīstības plānošanā
Lai nodrošinātu kvalitatīvu jaunveidojamā Tukuma novada (veidos Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads) attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un sadarbības projektus starp Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadiem, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātēm, kā arī sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām pēc 2021. gada, ir uzsākta Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrāde.
Topošajam Tukuma novadam ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrādē.
Aicinām gan topošā Tukuma novada iedzīvotājus, gan ikvienu, kuram ir svarīgi Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novados notiekošie attīstības procesi, novērtēt un izteikt savu viedokli par novadam būtiskām nozarēm – izglītību, kultūru, veselības aprūpi, sportu, sociālo aizsardzību, mobilitāti, ekonomiku, jaunatnes politiku, pārvaldību, drošību, vidi un infrastruktūru.
Novērtēt nozares, kā arī sniegt ieteikumus konkrētās jomas uzlabošanai nākotnē ir iespējams, aizpildot aptaujas anketu līdz š. g. 31. maijam.
Lūgums anketas aizpildīt un līdz 31. maijam ievietot pastkastītēs Tukuma, Engures, Jaunpils vai Kandavas novada domēs, pagastu pārvaldēs.

Anketas drukātā veidā var saņemt Lapmežciema bibliotēkā vai pastā, un aizpildītas iemest pastkastītē pie Lapmežciema pagasta pārvaldes.
Anketas elektroniskā versija pieejama šeit: Anketa_